منبع   ۳۱ موضوع   ۱۴ دنبال کننده   ۲
محمدعلی امیرمعزی
777
250
PDF PDF
360
147
PDF PDF
446
267
PDF PDF
408
261
PDF PDF
274
297
PDF PDF
244
124
PDF PDF
297
179
PDF PDF
651
309
PDF PDF
644
232
PDF PDF
328
205
PDF PDF
489
278
PDF PDF
841
398
PDF PDF
479
230
PDF PDF
568
310
PDF PDF
540
226
PDF PDF
184
173
PDF PDF

عنوانمجاهد تاویل : شعری از ملاصدرا در مورد امام علی (ع)

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

مترجمروح الله حسینی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات)

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیدن به نور دل (دریافت های باطنی در باب خداشناسی و امامت شیعی)

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

مترجمعلیرضا رضایت

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/توحید

مکان چاپتهران

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در باب امام شناسی در تشیع دوازده امامی اولیه (2)

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپکانادا

ناشردانشگاه تورنتو، بنیاد مطالعات ایران

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در باب امام شناسی در تشیع دوازده امامی اولیه (1)

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپکانادا

ناشردانشگاه تورنتو، بنیاد مطالعات ایران

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

خودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه
محمدعلی امیرمعزی زابینه اشمیتکه
PDF

عنوانخودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی, زابینه اشمیتکه

مترجماحمدرضا رحیمی ریسه

موضوعکتابشناسی/متون , کتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننکات و مستندات، نکاتی درباره دو روایت خلاف اصول امامیه

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

مترجممحمد رضا هرندی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشرخاکریز

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانUne absence remplie de pre´sences. Herme´neutiques de l'occultation chez les Shaykhiyya - Aspects de l'imamologie duode´cimaine VII

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپLondon

ناشرSchool of Oriental and African Studies

تاریخ چاپ2001 میلادی

زبانانگلیسی

عنواناندیشه و نظر: خداشناسی و انسان شناسی عرفانی بنابر تفسیر امامیه متقدم

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

مترجمعلیرضا رضایت

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/توحید

مکان چاپتهران

ناشرشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات)

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر