منبع   ۳۱ موضوع   ۱۴ دنبال کننده   ۱
محمدعلی امیرمعزی
515
174
PDF PDF
315
176
PDF PDF
254
180
PDF PDF
200
219
PDF PDF
235
120
PDF PDF
480
166
PDF PDF
569
187
PDF PDF
266
153
PDF PDF
447
236
PDF PDF
693
304
PDF PDF
451
200
PDF PDF
505
244
PDF PDF
467
173
PDF PDF
163
158
PDF PDF

عنوانمجاهد تاویل : شعری از ملاصدرا در مورد امام علی (ع)

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

مترجمروح الله حسینی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات)

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیدن به نور دل (دریافت های باطنی در باب خداشناسی و امامت شیعی)

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

مترجمعلیرضا رضایت

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/توحید

مکان چاپتهران

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در باب امام شناسی در تشیع دوازده امامی اولیه (2)

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپکانادا

ناشردانشگاه تورنتو، بنیاد مطالعات ایران

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در باب امام شناسی در تشیع دوازده امامی اولیه (1)

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپکانادا

ناشردانشگاه تورنتو، بنیاد مطالعات ایران

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

خودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه
محمدعلی امیرمعزی زابینه اشمیتکه
PDF

عنوانخودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی, زابینه اشمیتکه

مترجماحمدرضا رحیمی ریسه

موضوعکتابشناسی/متون , کتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننکات و مستندات، نکاتی درباره دو روایت خلاف اصول امامیه

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

مترجممحمد رضا هرندی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشرخاکریز

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانUne absence remplie de pre´sences. Herme´neutiques de l'occultation chez les Shaykhiyya - Aspects de l'imamologie duode´cimaine VII

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپLondon

ناشرSchool of Oriental and African Studies

تاریخ چاپ2001 میلادی

زبانانگلیسی

عنواناندیشه و نظر: خداشناسی و انسان شناسی عرفانی بنابر تفسیر امامیه متقدم

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

مترجمعلیرضا رضایت

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/توحید

مکان چاپتهران

ناشرشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات)

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر