منبع   ۳۱ موضوع   ۱۴ دنبال کننده   ۱
محمدعلی امیرمعزی
548
177
PDF PDF
327
183
PDF PDF
269
186
PDF PDF
207
227
PDF PDF
237
127
PDF PDF
490
174
PDF PDF
575
189
PDF PDF
270
158
PDF PDF
448
237
PDF PDF
703
307
PDF PDF
454
201
PDF PDF
507
246
PDF PDF
474
177
PDF PDF
164
158
PDF PDF

عنوانمجاهد تاویل : شعری از ملاصدرا در مورد امام علی (ع)

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

مترجمروح الله حسینی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات)

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیدن به نور دل (دریافت های باطنی در باب خداشناسی و امامت شیعی)

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

مترجمعلیرضا رضایت

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/توحید

مکان چاپتهران

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در باب امام شناسی در تشیع دوازده امامی اولیه (2)

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپکانادا

ناشردانشگاه تورنتو، بنیاد مطالعات ایران

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در باب امام شناسی در تشیع دوازده امامی اولیه (1)

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپکانادا

ناشردانشگاه تورنتو، بنیاد مطالعات ایران

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

خودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه
محمدعلی امیرمعزی زابینه اشمیتکه
PDF

عنوانخودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی, زابینه اشمیتکه

مترجماحمدرضا رحیمی ریسه

موضوعکتابشناسی/متون , کتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننکات و مستندات، نکاتی درباره دو روایت خلاف اصول امامیه

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

مترجممحمد رضا هرندی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشرخاکریز

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانUne absence remplie de pre´sences. Herme´neutiques de l'occultation chez les Shaykhiyya - Aspects de l'imamologie duode´cimaine VII

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپLondon

ناشرSchool of Oriental and African Studies

تاریخ چاپ2001 میلادی

زبانانگلیسی

عنواناندیشه و نظر: خداشناسی و انسان شناسی عرفانی بنابر تفسیر امامیه متقدم

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

مترجمعلیرضا رضایت

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/توحید

مکان چاپتهران

ناشرشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات)

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر