10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
فراگیر
481
0
1485
1163
PDF PDF

عنوانIslamic history and civilization - the nusayri-alawis and introduction to the religion , history and identity the leading minority in syria

نویسندهSebastian Gunther

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/علویان

مکان چاپBOSTON

ناشرBRILL

تاریخ چاپ2010 میلادی

زبانانگلیسی

عنوانThe concept of political legitimacy in shia political thought (with focus on imam khomeini`s political thought)

نویسندهAzam boroughani

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تاریخ چاپ2015 میلادی

زبانانگلیسی

عنوانShi‘ite Higher Learning and the Role of the Madrasa-yi Sulṭānī in Late Safavid Iran - نقش مدرسه سلطانی در نظام آموزشی شیعی

نویسندهMaryam Moazzen

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپToronto

ناشرDepartment of Near and Middle Eastern Civilizations

تاریخ چاپ2011 میلادی

زبانانگلیسی

نمایش موارد بیشتر