منابع مشابه بیشتر ...

5a2d07c894d99.JPG

معرفی حاجی ابرقوهی شاعر گمنام شیعی با تکیه بر اشعار منقبت مولا علی (ع) در دیوان او

زهرا پارساپور, اکرم اکرمی

حاجی ابرقوهی از شاعران گمنام شیعه در قرن دهم هجری است که اطلاعات چندانی از او در تذکره ها یافت نمی شود؛ اما می توان با توجه به اشعارش اطلاعاتی درباره شعر و شخصیتش به دست آوردو او در جوانی به دربار قطب شاهیان در هند که از حامیان ادب فارسی و در عین حال ارادتمندان اهل بیت بودند، می پیوندند. در دیوان حاجی ابرقوهی اشعار فراوانی در مدح رسول اکرم (ص) و امامان بزرگوار (ع) به ویژه در مناقب علی (ع) وجود دارد. اشعار علوی ابرقوهی در قالب قصاید ، غزلیات، رباعیات و مثنوی عاشقانه مسمی به ناظر و منظور ، به شکل مستقل یا پراکنده در چند محور اصلی بیان شده اند. در این مقاله اطلاعاتی درباره زندگی نامه شاعر، معرفی محتوا و ویژگی های تنها نسخه موجود از دیوانش که هنوز تصحیح نشده است و تحلیل از اعشار علوی او ارائه می شود.