90
نویسنده
1
موضوع
73
منبع

عنوانبارقه های آفتاب تشیع در آثار مولوی (سیمای امام علی و ائمه اطهار (ع) در آثار مولوی با تکیه بر مثنوی)

نویسندهزهرا خواجه زاده

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپاردبیل

ناشردانشگاه محقق اردبیلی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

ماهیت حقوق ادبی و هنری از دیدگاه فقه امامیه
محمد حسینی خامنه ای شریف امیری
PDF

عنوانماهیت حقوق ادبی و هنری از دیدگاه فقه امامیه

نویسندهمحمد حسینی خامنه ای, شریف امیری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

متن کامل هفت بند حسن کاشی در ستایش مولای متقیان علی (ع)
کمال الدین حسن بن محمود کاشی نجیب مایل هروی
PDF

عنوانمتن کامل هفت بند حسن کاشی در ستایش مولای متقیان علی (ع)

نویسندهکمال الدین حسن بن محمود کاشی, نجیب مایل هروی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپمشهد

ناشرآستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

ترجمه منظوم نامه امام رضا (ع) به عامر بن زروامهر حاکم طبس
علی منشی باشی محمدرضا اظهری
PDF

عنوانترجمه منظوم نامه امام رضا (ع) به عامر بن زروامهر حاکم طبس

نویسندهعلی منشی باشی, محمدرضا اظهری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپمشهد

ناشرآستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسفینه روغای؛ سفینه ای شیعی از قرن هشتم (بخش دوم: منظومه ها و اشعار فارسی و عربی)

نویسندهعلی صدرایی خویی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعشق به اهل بیت (ع) در نغمات قاضی نذرالاسلام نویسنده و شاعر بنگالی

نویسندهشاهرخ محمدبیگی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتطبیق نظریه «دور» شیعه اسماعیلیه بر اشعار ابن هانی اندلسی

نویسندهعلی صیادانی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

درآمدی تحلیلی بر خدمات دولت حمدانیان به ادبیات شیعه
تورج زینی وند سمیه بختیاری
PDF

عنواندرآمدی تحلیلی بر خدمات دولت حمدانیان به ادبیات شیعه

نویسندهتورج زینی وند, سمیه بختیاری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

تجلی شخصیت پیامبر در شعر فارسی عالمان حوزوی شیعی (بررسی تطبیقی مدایح نبوی در شعر شاعران فارسی و عالمان حوزوی شیعی)
هوشنگ استادی غلامرضا رئیسیان
PDF

عنوانتجلی شخصیت پیامبر در شعر فارسی عالمان حوزوی شیعی (بررسی تطبیقی مدایح نبوی در شعر شاعران فارسی و عالمان حوزوی شیعی)

نویسندههوشنگ استادی, غلامرضا رئیسیان

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

امام زمان (عج)، نوستالوژی آینده گرا در اشعار سلمان هراتی
احمد غنی پور ملکشاه رضا عبادی جامخانه علی اصغر خوشه چرخ
PDF

عنوانامام زمان (عج)، نوستالوژی آینده گرا در اشعار سلمان هراتی

نویسندهاحمد غنی پور ملکشاه, رضا عبادی جامخانه, علی اصغر خوشه چرخ

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر