102
نویسنده
1
موضوع
81
منبع

عنواندراسة الأشعار الشیعیة المحرفة فی کتاب الغدیر و نقد العلامة الأمینی علیها

نویسندهنعیم عموری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1434 هجری قمری

زبانعربی

عنوانمحبت اهل بیت علیه السلام حلقه اتصال مسلمانان ایران و مصر

نویسندهمحسن پاک آئین

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمحبت اهل بیت رسول صلی الله علیه واله شاعران پارسی گوی کرد عراق

نویسندهاسعد شیخ احمدی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی بررسی موردی شعر ابوفراس حمدانی، شریف رضی و مهیار دیلمی
خلیل پروینی احمد امیدعلی خلیل متقی زاده امین عیسی
PDF

عنوانکارکرد تصویر هنری در شعر شیعی بررسی موردی شعر ابوفراس حمدانی، شریف رضی و مهیار دیلمی

نویسندهخلیل پروینی, احمد امیدعلی, خلیل متقی زاده, امین عیسی, ابوالحسن مقدسی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپقزوین

ناشردانشگاه بین المللی امام خمینی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبارقه های آفتاب تشیع در آثار مولوی (سیمای امام علی و ائمه اطهار (ع) در آثار مولوی با تکیه بر مثنوی)

نویسندهزهرا خواجه زاده

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپاردبیل

ناشردانشگاه محقق اردبیلی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

ماهیت حقوق ادبی و هنری از دیدگاه فقه امامیه
محمد حسینی خامنه ای شریف امیری
PDF

عنوانماهیت حقوق ادبی و هنری از دیدگاه فقه امامیه

نویسندهمحمد حسینی خامنه ای, شریف امیری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

متن کامل هفت بند حسن کاشی در ستایش مولای متقیان علی (ع)
کمال الدین حسن بن محمود کاشی نجیب مایل هروی
PDF

عنوانمتن کامل هفت بند حسن کاشی در ستایش مولای متقیان علی (ع)

نویسندهکمال الدین حسن بن محمود کاشی, نجیب مایل هروی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپمشهد

ناشرآستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

ترجمه منظوم نامه امام رضا (ع) به عامر بن زروامهر حاکم طبس
علی منشی باشی محمدرضا اظهری
PDF

عنوانترجمه منظوم نامه امام رضا (ع) به عامر بن زروامهر حاکم طبس

نویسندهعلی منشی باشی, محمدرضا اظهری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپمشهد

ناشرآستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر