27
نویسنده
1
موضوع
30
منبع
1988
1022
PDF PDF

عنوانعلماء الشیعه فی العراق فی القرنین الثامن عشر و التاسع عشر علماء النجف و کربلاء

نویسندهعبدالجبار ناجی

موضوعرجال/تراجم/منطقه ای

مکان چاپدمشق

ناشرجامعه دمشق

تاریخ چاپ1434 هجری قمری

زبانعربی

عنوانمطلع انوار؛ احوان دانشوران شیعه پاکستان و هند

نویسندهمرتضی حسین صدر الافاضل

مترجممحمد هاشم

موضوعرجال/تراجم/منطقه ای

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر