11
نویسنده
1
موضوع
8
منبع

عنوانبررسی مردم شناسانه نخل گردانی در بزرگ داشت امام حسین (ع) شهرستان مهریز، استان یزد

نویسندهگیتی دشتکی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/مراسمات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

چاووش خوانی
محمد مشهدی نوش آبادی ابراهیم موسی پور
PDF

عنوانچاووش خوانی

نویسندهمحمد مشهدی نوش آبادی, ابراهیم موسی پور

اشرافغلامعلی حداد عادل

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/مراسمات

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطالعه مردم شناسی مراسم، خدمات و تشریفات در حرم امام رضا (ع)

نویسندهمحمدعلی شم آبادی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/مراسمات

مکان چاپتهران

ناشربنیاد ایران شناسی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتجلی باورهای شيعی در مضامين عاشورايی ديوارنگاره های بقاع متبرک گيلان

نویسندهپریسا شادقزوینی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/مراسمات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

غلامرضا جمشیدبها علیرضا قبادی
PDF

عنوانتحلیل جامعه شناختی از مراسم و مناسک دینی با تأکید بر مراسم عاشورا

نویسندهغلامرضا جمشیدبها, علیرضا قبادی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/مراسمات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی