3
نویسنده
1
موضوع
3
منبع

عنوانبررسی وضعیت تاریخی و تمدنی شیعیان کشور عمان : شیعیان سرزمین عمان

نویسندهرضا صفری

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/عمان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی