13
نویسنده
1
موضوع
13
منبع
3025
1339
PDF PDF

عنوانبررسی وضعیت انتقال علوم به قلمرو خلافت عثمانی تا ورود دانشمندان شیعی عهد صفوی

نویسندهمیرحسین علامه

موضوععلوم/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بازخوانی نشانگرهای علم درمتون اسلامی شیعی (تفحصی در قرآن،نهج البلاغه، اصول الکافی)‌
علی قبادی محمود نجاتی حسینی
PDF

عنوانبازخوانی نشانگرهای علم درمتون اسلامی شیعی (تفحصی در قرآن،نهج البلاغه، اصول الکافی)‌

نویسندهعلی قبادی, محمود نجاتی حسینی

موضوععلوم/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیعه و پایه گذاری علوم اسلامی: خلاصه تاسیس الشیعة لعلوم الاسلام

نویسندهحسن الصدر

مترجمامیرهوشنگ دانایی

موضوععلوم/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرشرکت چاپ و نشر بین الملل

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی