60
نویسنده
1
موضوع
46
منبع

عنوانالشیعة و الغلو وقفة نقدیة فی قراءات معاصرة حول العلاقة بین الشیعة و الغلاة

نویسندهمختار الاسدی

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپلبنان

ناشرموسسه دائره المعارف فقه اسلامی

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوان«نزلونا عن الربوبیة...»؛أمنع حصون الغلاة و تدلیساتهم.القسم الثانی

نویسندهالشیخ جویا جهانبخش

مترجمحسن مطر

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپلبنان

تاریخ چاپ1438 هجری قمری

زبانعربی

عنوانمقایسه نظریه حلول در اندیشه غالیان و مظهریت و تجلی اسماء و صفات الهی در باور شیعی

نویسندهپروین نبیان

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه بررسی روایت «سواء علی الناصب صلی ام زنی» در منابع امامیه با تکیه بر رجال النجاشی
امیر احمد نژاد زهرا کلباسی
PDF

عنواندر جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه بررسی روایت «سواء علی الناصب صلی ام زنی» در منابع امامیه با تکیه بر رجال النجاشی

نویسندهامیر احمد نژاد, زهرا کلباسی

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری؛ با تأکید بر منابع اعتقادی ـ روایی و فرق‌نگاری

نویسندهنیره دلیر

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی شکل گیری جریان غلات در تشیع و موضع امامان شیعه (ع)

نویسندهعلیرضا زاهدی مقدم

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپساوه

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی و تبیین معنای غلو و غالی در اسلام و موضع شیعه در این خصوص

نویسندهمرتضی حق شناس

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپساوه

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در تاریخ گذاری و شناسایی مولف کتاب الاظله؛ اثری بازمانده از غلات کوفه در سده های نخست

نویسندهحمید باقری

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر