18
نویسنده
1
موضوع
17
منبع

عنوانجریان اعتزال‌گرای امامیه در بغداد از آغاز تا پیش از ظهور شیخ مفید

نویسندهسیداکبر موسوی تنیانی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

گونه شناسی رفتارهای اعتقادی شیعیان امامیه با امامان معصوم علیهم السلام
حامد منتظری مقدم سید آیت الله احمدی
PDF

عنوانگونه شناسی رفتارهای اعتقادی شیعیان امامیه با امامان معصوم علیهم السلام

نویسندهحامد منتظری مقدم, سید آیت الله احمدی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرانجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقدی بر کتاب «نگاهی به تاریخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه»

نویسندهغلامحسن محرمی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمناسبات امامیه و زیدیه (از آغاز غیبت صغری تا افول آل بویه)

نویسندهسیداکبر موسوی تنیانی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرانجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرجال الکشی و نظریه تطور الامامه (الشیعه بین الغلاه و المقصره)

نویسندهمحمدباقر ملکیان

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپکربلا

ناشرالعتبه العباسیه المقدسه

تاریخ چاپ1439 هجری قمری

زبانعربی

عنوانصفات خبری از دیدگاه امامیه و معتزله با تأکید بر اندیشه سید مرتضی و قاضی عبد الجبار

نویسندهمصطفی سلطانی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی