9
نویسنده
1
موضوع
8
منبع

عنوانبهره ها در بستر تاریخ و اندیشه (جماعتی از شیعیان اسماعیلیه طیبیه هند)

نویسندهکمیل راجانی

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/بهره ها

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

امادیح عراقیة فی الطائفة الاسماعیلیة من البهرة و الآغاخانیة
کاظم آل نوح جعفر الحلی
PDF

عنوانامادیح عراقیة فی الطائفة الاسماعیلیة من البهرة و الآغاخانیة

نویسندهکاظم آل نوح, جعفر الحلی

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/بهره ها

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالشیعة الاسماعیلیة (المعروفة بالبهرة) او بشیش امامی (ای اصحاب الائمة الستة)

نویسندهمحسن الامین

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/بهره ها

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

نگرشی بر جایگاه بهره ها و خوجه ها در هند
حسین اظهری لمراسکی ایمان اوانی بهرام
PDF

عنواننگرشی بر جایگاه بهره ها و خوجه ها در هند

نویسندهحسین اظهری لمراسکی, ایمان اوانی بهرام

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/بهره ها

مکان چاپتهران

ناشرانجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه خوارزمی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی