3
نویسنده
1
موضوع
2
منبع
ساختارشناسی زیارات مأثور اهل‌بیت علیهم‌السلام
طلعت حسنی بافرانی فاطمه تقوی
PDF

عنوانساختارشناسی زیارات مأثور اهل‌بیت علیهم‌السلام

نویسندهطلعت حسنی بافرانی, فاطمه تقوی

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم/تقویم شرعی

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی