49
نویسنده
1
موضوع
38
منبع
2020
1338
PDF PDF
وصیت نامه نویسی در صدر اسلام تا پایان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام
بهرام امانی چاکلی لیلا تقوی سنگدهی
PDF

عنوانوصیت نامه نویسی در صدر اسلام تا پایان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام

نویسندهبهرام امانی چاکلی, لیلا تقوی سنگدهی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب الردة و الفتوح و کتاب الجمل و مسیر عائشة و علی

نویسندهسیف بن عمر التمیمی الضبی الاسیدی

مصححقاسم السامرائی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپریاض

ناشردار امیة للطباعة و النشر و التوزیع

تاریخ چاپ1418 هجری قمری

نوبت چاپدوم

زبانعربی

عنوانموتمر السقیفة و الدیمقراطیة الغربیة الحدیثة (دراسة تحلیلیة مقارنة)

نویسندهمغاوری عبید منصور

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپقاهره

ناشرجامعة الازهر

تاریخ چاپ1425 هجری قمری

نوبت چاپسوم

زبانعربی

عنوانحقیقة الخلاف بین الصحابة فی معرکتی الجمل و صفین و قضیة التحکیم

نویسندهعلی محمد الصلابی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپقاهره

ناشردار ابن الجوزی

تاریخ چاپ1428 هجری قمری

زبانعربی

بررسی حیات سیاسی، اجتماعی و دینی مسیحیان ذمی (در عصر خلفای نخستین و امام علی علیه السلام)
علی محمد ولوی مریم یدالله پور معصومه یدالله پور
PDF

عنوانبررسی حیات سیاسی، اجتماعی و دینی مسیحیان ذمی (در عصر خلفای نخستین و امام علی علیه السلام)

نویسندهعلی محمد ولوی, مریم یدالله پور, معصومه یدالله پور

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیل تاریخی تاثیر ساختار اجتماعی قبایل جزیرة العرب در پیدایی سقیفه
زهرا سادات کشاورز محمدعلی چلونگر
PDF

عنوانتحلیل تاریخی تاثیر ساختار اجتماعی قبایل جزیرة العرب در پیدایی سقیفه

نویسندهزهرا سادات کشاورز, محمدعلی چلونگر

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالغارات او الاستنفار و الغارات

نویسندهابراهیم بن محمد بن هلال الثقفی

مصححعبدالزهراء الحسینی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپبیروت

ناشردار الاضواء للطباعه و النشر و التوزیع

تاریخ چاپ1407 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

تاثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری)
علی اکبر عباسی هادی وکیلی
PDF

عنوانتاثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری)

نویسندهعلی اکبر عباسی, هادی وکیلی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

مکانة الادب الرسالی فی موقعتی الجمل و صفین
عبدالرضا عطاشی رحیم سواری
PDF

عنوانمکانة الادب الرسالی فی موقعتی الجمل و صفین

نویسندهعبدالرضا عطاشی, رحیم سواری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپتهران

ناشرمعهد العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة

تاریخ چاپ1434 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر