20
نویسنده
1
موضوع
23
منبع
جهان اسلام: شیعیان آفریقای سیاه؛ مروری بر پیشینه و وضعیت فعلی اسلام و تشیع در آفریقای سیاه
PDF

عنوانجهان اسلام: شیعیان آفریقای سیاه؛ مروری بر پیشینه و وضعیت فعلی اسلام و تشیع در آفریقای سیاه

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسازمان های غیر دولتی اهل البیت (ع) در آفریقا و نقش آن ها در بهبود جایگاه فرهنگی و اقتصادی مردم

نویسندهمحمدرضا شکیبا

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات آفریقا

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادب التشيع فی الشمال الافريقی - حتی نهایة القرن الثامن الهجری

نویسندهعبدالامير عبدالزهره عناد الغزالی

مصححرقيه رستم پور ملکی

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ منهاج

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانالوفاق و التآلف السنی - الشیعی فی افریقیا الشیعه فی فتاوی المراجع و العلماء فی السنغال و موریتانیا

نویسندهعبدالنعیم الزین

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالعلویون الأشراف فی الصومال أهل السرمان

نویسندهعبدالله شریف ابراهیم شریف احمد الازهری

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالخلافه العامه لطائفه اهل البیت علیهم السلام فی السنغال و عرب افریقیا

نویسندهنا شناس

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر