19
نویسنده
1
موضوع
20
منبع

عنوانسازمان های غیر دولتی اهل البیت (ع) در آفریقا و نقش آن ها در بهبود جایگاه فرهنگی و اقتصادی مردم

نویسندهمحمدرضا شکیبا

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات آفریقا

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادب التشيع فی الشمال الافريقی - حتی نهایة القرن الثامن الهجری

نویسندهعبدالامير عبدالزهره عناد الغزالی

مصححرقيه رستم پور ملکی

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ منهاج

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانالوفاق و التآلف السنی - الشیعی فی افریقیا الشیعه فی فتاوی المراجع و العلماء فی السنغال و موریتانیا

نویسندهعبدالنعیم الزین

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالعلویون الأشراف فی الصومال أهل السرمان

نویسندهعبدالله شریف ابراهیم شریف احمد الازهری

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالخلافه العامه لطائفه اهل البیت علیهم السلام فی السنغال و عرب افریقیا

نویسندهنا شناس

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانسازمان های غیر دولتی شیعی در آفریقا و نقش آنها در توسعه جایگاه فرهنگی و اقتصادی زنان

نویسندهمحمدرضا شکیبا

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر