20
نویسنده
1
موضوع
16
منبع

عنوانظرفیت های فرهنگ سیاسی تشیع در آفرینش تمدن نوین اسلامی

نویسندههادی شجاعی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمدایح و مراثی حضرت ابوالفضل (ع) در شعر فارسی

نویسندهاحمد احمدی بیرجندی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

مدایح رضوی در شعر فارسی
احمد احمدی بیرجندی علی نقوی زاده
PDF

عنوانمدایح رضوی در شعر فارسی

نویسندهاحمد احمدی بیرجندی, علی نقوی زاده

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشش قصیده فارسی و عربی از میرزا ابوالقاسم قمی در مدح خاندان ولایت علیهم السلام

مصححمحمدمهدی کرباسچی

نویسندهابوالقاسم قمی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

تاریخ شعری عربی؛ حسن قریحه علمای شیعه در دو قرن اخیر
محمد امام زاده حسن عبداللهی
PDF

عنوانتاریخ شعری عربی؛ حسن قریحه علمای شیعه در دو قرن اخیر

نویسندهمحمد امام زاده, حسن عبداللهی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناین غزل گریه ها که می بینی - نگاهی به جریانهای شعر آیینی پس از انقلاب

نویسندهکبری مرادی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

پیامدهای برگزاری آیین‌های مذهبی شیعه در دوره صفویه
علی اکبر جعفری مرتضی حسینی شاه ترابی حسن زندیه
PDF

عنوانپیامدهای برگزاری آیین‌های مذهبی شیعه در دوره صفویه

نویسندهعلی اکبر جعفری, مرتضی حسینی شاه ترابی, حسن زندیه

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپزاهدان

ناشردانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی