3
نویسنده
1
موضوع
1
منبع
بررسی جایگاه دولت آل‌عیون و نقش آن در گسترش تشیع در بحرین
محمود سامانی محمد زاهدی مقدم داریوش زاهدی مقدم
PDF

عنوانبررسی جایگاه دولت آل‌عیون و نقش آن در گسترش تشیع در بحرین

نویسندهمحمود سامانی, محمد زاهدی مقدم, داریوش زاهدی مقدم

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/جزیرة العرب/دولت شیعه عیونی

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی