19
نویسنده
1
موضوع
14
منبع
1967
1006
PDF PDF

عنوانسریال نسل کشی شیعیان پاکستان و محکومیت سریالی بی ثمر آن توسط دولت پاکستان

نویسندهمهدی پیشوایی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرحلت مولانا شیخ افتخار حسین انصاری رئیس علمای شیعیان جامو و کشمیر

نویسندهنا شناس

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

تلاش شگرف برای احیای حقوق شیعیان
شهید عارف حسینی علی اکبر رحمانی
PDF

عنوانتلاش شگرف برای احیای حقوق شیعیان

نویسندهشهید عارف حسینی, علی اکبر رحمانی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپتهران

ناشربنیاد شهید و امور ایثارگران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

کشتار سازمان یافته شیعیان در پاکستان (علل، اهداف، بازیگران)
رحمان نجفی سیار عباس علی پور
PDF

عنوانکشتار سازمان یافته شیعیان در پاکستان (علل، اهداف، بازیگران)

نویسندهرحمان نجفی سیار, عباس علی پور

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام حسین(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیعیان و چالش های پیش رو (وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شیعیان در پاکستان)

نویسندهساجد علی نقوی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآسیب شناسی نقش شیعیان در پاکستان با تاکید بر حزب مجلس وحدت مسلمین

نویسندهاسماعیل باقری

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپاکستان، تشیع و مدارس دینی

به کوششمهدی ربانی

نویسندهسلیم منصور خالد

مترجمخانه فرهنگ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپپاکستان/حیدرآباد

ناشرخانه فرهنگ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمطلع انوار؛ احوان دانشوران شیعه پاکستان و هند

نویسندهمرتضی حسین صدر الافاضل

مترجممحمد هاشم

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانبرستیغ جهاد فرهنگی و سیاسی (درنگی در کارنامه علمی شهید سید عارف حسینی الحسینی در دوران رهبری شیعیان پاکستان)

نویسندهمحمدعلی تقوایی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپتهران

ناشربنیاد شهید و امور ایثارگران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

وضعیت فرهنگی و اجتماعی شیعیان پاکستان
علی صباغیان نوذر شفیعی محمد خلیلی مهدی ربانی
PDF

عنوانوضعیت فرهنگی و اجتماعی شیعیان پاکستان

نویسندهعلی صباغیان, نوذر شفیعی, محمد خلیلی, مهدی ربانی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی