دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5836aefaec504.png

تشیع و جایگاه سنت

مرتضی عسکری

سنت و سیره پیامبر و دیگر معصومان‌ همواره در بسیاری از ابعاد زندگی‌ مسلمانان مورد استفاده قرار گرفته است و این بهره‌مندی از همان آغاز پیدایش اسلام‌ و حضور پیامبر و امامان وجود داشته است‌ و حدیث و سنت و سیره پیامبر و معصومان‌ دیگر ارزش و قداست فراوانی نزد مسلمانان دارد که ارزش و اهمیت آن‌ بر هیچ کس پوشیده نیست. این نوشتار تحت عنوان«جایگاه سنت‌ نزد تشیع»به قلم آیت الله مرتضی عسکری‌ به زبانی شیوا حدیث را از دیدگاه حضرت‌ رسول(ص)و ائمه اطهار(ع)مورد کنکاش‌ قرار داده است. علامه عسکری شخصیت برجسته جهان‌ تشیع افزون بر موقعیت خاص علمی،از ویژگی‌ای برخوردارند که در دیگر گویندگان و محققان بندرت می‌توان یافت‌ و آن انتخاب موضوعات بدیع و علمی و قدرت نفوذ و تأثیری است که خواننده را وادار به شگفتی و تحسین می‌کند. آنچه در پی می‌آید متن مقاله‌ای است‌ که در همایش مودت اهل بیت که در تاریخ‌ 28 و 29 مهر ماه در سنندج برگزار شد،ارائه‌ گردیده است.بنا بود علامه عسکری‌ در همایش یاد شده درباره این مقاله‌ سخنرانی کنند اما به علت کسالت‌ جسمانی و به رغم اشتیاق وافر ایشان، پزشکان وی را از حضور در همایش منع‌ کردند.در ذیل متن مقاله استاد از نظر می‌گذرد.

تاریخ/مبانی و کلیات/مفھوم شیعه
مقاله