منابع مشابه بیشتر ...

5a1ab9c1bcb1d.JPG

دین، فرهنگ و فناوری اطلاعات: توانمندسازی والدین: مؤثرترین عامل در ایجاد فرهنگ صحیح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

علی روح الهی خراسانی

در این مقاله، وضعیت کنونی ایران و مشکلات پیش ‌روی آن به عنوان جامعه‌ای در حال توسعه در مواجهه با فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده و تلاش شده تا نقش مؤثر والدین در مسیر توسعه جامعه و تعلیم و تربیت نسل آینده را نشان دهیم. کسانی که می‌توانند به‌شدت از فرزندانشان در برابر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات حفاظت کنند و فرهنگ استفاده صحیح از ابزار فناوری را برای نسل‌های آینده به‌ وجود آورند. این امر زمانی تحقق می‌یابد که والدین آموزه‌های لازم را بدانند و بتوانند آن‌ها را به‌کار ببرند. بر این اساس، آموزش والدین به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که در ایجاد آمادگی الکترونیکی مؤثر است، باید مورد توجه قرار گیرد. البته صرفا آموزش‌های فنی در این باره مد نظر نیست و باید تمام جنبه‌ها را در نظر گرفت.در صورت تحقق این آموزش‌ها برای والدین می‌توان جامعه‌ای را متصور بود که می‌تواند همگام با تغییرات نوین فناوری و اجتماعی و فرهنگی در جامعه حرکت کرده و در عین حال، از جنبه‌های مثبت فناوری به شکل مفید استفاده کند و از آسیب‌ها و آثار منفی و مخرب آن کمترین آسیب‌ها را دریافت نماید. جامعه‌ای با خانواده‌هایی پویا که از فناوری در جهت بهتر زندگی کردن استفاده می‌کنند و فناوری را به خدمت می‌گیرند تا در جهت رفع نیازهایشان از آن استفاده کنند.