قرآن کریم واپسین و کامل ترین کتاب آسمانی است که به منظور هدایت و سعادت بشر نازل شده؛ از این رو تمام مولفه های مورد نیاز انسان برای سعادت را به انحای مختلف در خود بازتاب داده است.یکی از نویدهای مکتب اسلام تشکیل تمدنی جهانی فراگیر و کامل برای سعادت حقیقی بشر در آخرین برهه از تاریخ انسان است، در مقاله پیش رو به مولفه ها و شاخصه های تمدن آخر الزمان از نگاه قرآن پرداخته شده است. در این مقاله با هدف استخراج ویژگی های تمدن آخرالزمان از قرآن کریم به روش تحلیلی ابتدا ضمن استناد به روایات ناظر به شباهت حکومت های توحیدی همچون حضرت سلیمان و داوود (ع) با تمدن آخرالزمان ویژگی های تمدن آخرالزمان از منظر قرآن کریم تبیین می گردد؛بنابراین با بررسی روایات عصر آخر الزمان به وجود شباهت هایی بین انها و حکومت هایی همچون سلیمان و داوود نبی (ع) پی خواهیم برد. هدف قرآن کریم از ارائه این تمدن ها و قدرت های بزرگ و شگفت، تثبیت امکان تحقق چنین تمدنی در سطح فراگیر و جهانی است که آیاتی از قرآن وعده آن را می دهد؛ از این رو ، در مقاله پیش رو تلاش شده است تا این مولفه ها با توجه به همانندی های یادشده از تمدن هیا پیشین استخراج شود.

منابع مشابه بیشتر ...

58aee5dbafc4a.jpg

تبیین الگوی مدیریت جهادی از دیدگاه قرآن، عترت و ولایت فقیه

علی شائمی, علی کاظمی, حسین جولائی

مدیریت جهادی» یکی از کلیدواژه هایی است که در شعار امسال، مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. شناخت مفهومی و مقصود رهبری از این عنوان و اصطلاح و شاخصه های آن می تواند جهت گیری در کل شعاررا تعیین کند؛ زیرا تحقق اهداف فرهنگی واقتصادی با دوعنصر«عزم ملی»و«مدیریت جهادی» شدنی است. دراین مقاله با توجه به مؤلفه ها ی مدیریت جهادی ازدیدگاه اسلام(قرآن وعترت)و سخنان امام خمینی (ره) وامام خامنه ای (مدظله)، الگوی مدیریت جهادی از دیدگاه قرآن ، عترت و ولایت فقیه تبیین گردیده است. شناسایی وتبیین مؤلفه ها ی مدیریت جهادی با بهره گیری ازمنابع ومؤاخذ مورد اعتماد، منجمله ، قرآن وکتاب شریف نهج البلاغه و همچنین استفاده از سیره و روش مدیریتی و حکومتی امام علی (علیه السلام ) طی مدت کمتر از پنج سال،که دقیقاً منطبق با سیره و روش پیامبر (صلی الله علیه واله) می باشد، وهمچنین دراندیشه و سخنان امام خمینی (ره) وامام خامنه ای (مدظله) جمع بندی گردیده است. دراین راستا، برقراری حکومت ونظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران با تأسی به سیره و روش پیامبر (صلی الله علیه واله) وامام علی (علیه السلام) ، زمینه شناسایی مفهوم و مؤلفه ها ی مدیریت جهادی ازدیدگاه قرآن،عترت وولایت فقیه را فراهم نمود.و چنانچه این مؤلفه ها در چارچوب ضوابط اسلامی قرار گیرد موجب تبیین الگوی مدیریت جهادی از دیدگاه قرآن ، عترت وولایت فقیه می گردد.