10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع

عنوانبررسی نقش صحابه ایرانی امام جواد (ع) در گسترش تاریخ نگاری اسلامی در دوران عباسی

نویسندهاحمد عقیلی, مصطفی طباطبایی, سمانه حجارپور خلج

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعلامه مدرس ثانی (فقیه و مرجع بزرگ شیعیان در قرن چهاردهم هجری)

نویسندهعلی کرباسی زاده اصفهانی

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپاصفهان

ناشردفتر تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانانجامه ها، راهی برای تبارشناسی نسخه ها (مطالعه موردی مسالک الافهام شهید ثانی)

نویسندهمحمد کاظم رحمتی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی