در طول تاریخ اسلام، دولت های زیادی به صورت مستقل و نیمه مستقل - یعنی در ارتباط با خلافت مرکزی یا در مقابل آن - تشکیل شد. دسته ای از این دولت ها، شیعه مذهب بودند و به دسته ای هم تشیع را نسبت داده اند. این پژوهش درصدد معرفی و بررسی گرایش درون فرقه ای بیست دولت یا خاندان است که به شکل دولتی بر بخشی از قلمرو اسلامی در عصر عباسی حکومت راندند.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5816ffff4bc75.png

ازدواج دختران امام کاظم (ع)

مصطفی صادقی کاشانی

گفته مى‏شود دختران امام كاظم (ع) ازدواج نكردند. اين به دليل وصيت آن حضرت بود. منشأ اين سخن، گزارشى از يعقوبى مورخ است كه در اين مقاله به نقد و بررسى آن مى‏پردازيم. آن‏گونه كه از مجموع گزارش‏هاى تاريخى و روايات منابع اسلامى برمى‏آيد، مى‏توان سخن يعقوبى را تأييد كرد؛ هر چند امام معصوم بر خلاف سنت نبوى وصيت نفرموده، بلكه آن حضرت بر اساس روايتى، به ازدواج كردن فرزندانش تأكيد مى‏كنند.

تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام موسی کاظم(ع)
مقاله