10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
بررسی و نقد دیدگاه هاینس هالم در خصوص پیدایش شیعه و تشیّع
احمد بهشتی مهر سیده منا موسوی
PDF

عنوانبررسی و نقد دیدگاه هاینس هالم در خصوص پیدایش شیعه و تشیّع

نویسندهاحمد بهشتی مهر, سیده منا موسوی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه فقهای شیعه در مناسبات دینی و اجتماعی ایران عصر صفویه
محمدمحسن حسن پور مهدی ذوافقاری
PDF

عنوانجایگاه فقهای شیعه در مناسبات دینی و اجتماعی ایران عصر صفویه

نویسندهمحمدمحسن حسن پور, مهدی ذوافقاری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآغاز غیبت امام دوازدهم (عج): حیرت شیعیان و نقش عالمان شیعه در رفع آن

نویسندهلطف الله جلالی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهش‌های شرق شناسان درباره امام حسن(ع) نقد و بررسی کتاب مذهب شیعه دونالدسن

نویسندهعلی زهیر هاشم الصراف

مترجمعلی علی محمدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد نظریه بوکلی دربارۀ روایات دیدارهای امام صادق علیه السلام با منصور عباسی

نویسندهزهرا سرباز

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیعه شناسی در روزگار صفوی مروری بر یک اربعین حدیث باارزش

نویسندهرسول جعفریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننمونه سوال و جواب های فقهی شیعیان امامی در قرن ششم هجری در ری : ابوالفتوح رازی

نویسندهسیدمحمد حسین حکیم

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتشیع در عصر سلجوقی ؛ تهدیدهای فرارو و عوامل تداوم

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر