شیعیان در شرق افریقا به خصوص در دو کشور مهم و راهبردی کنیا و تانزانیا، در چند دهه اخیر با تاثیرپذیری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و فعالیت خوجه های شیعه اثنی عشری در قالب سازمان بلال مسلم میشن، به نیرویی موثر از لحاظ اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده اند و امید می رود در سایه مدیریت و برنامه های دراز مدت بتوانند در عرصه سیاسی نیز صاحب جایگاه و نقشی مقبول شوند. بدیهی است در راستای فعالیت شیعیان در این دو کشور پرداختن به کیفیت و چگونگی مناسبات آنها با سایر مسلمانان که در اکثریت قرار دارند، حائز اهمیت فراوان است. همچنین مناسبات شیعه با مسیحیان می تواند تاثیرات شگرفی در جذب و هدایت آنان به سمت شیعه داشته باشد. زیرا در افریقا بنابر خصوصیات مردم این قاره چرخش دین و مذهبی به سادگی انجام می شود. پژوهش حاضر سعی دارد ماهیت و چگونگی این مناسبات را تبیین و ظرفیت های شیعیان را در این باره به شکل روشن تری بیان کند.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

597755a0e4706.JPG

شیعیان خوجه ی اثنی عشری الگویی موفق از اقلیت مذهبی پویا و منسجم

امیربهرام عرب احمدی

شیعیان خوجة اثنی‌عشری اقلیتی کوچک و منسجم به‌شمار می‏روند که با وجود جمعیت اندک 125 هزار نفری از نظم و انضباط قابل ملاحظه‏ای برخوردارند. این اقلیت کوچک، در حال حاضر در پنج قارة جهان حضور دارند و افزون بر آنکه تحت نظارت عالی فدراسیون جهانی شیعیان خوجة اثنی‌عشری قرار دارند، در هر کشور نیز دارای جماعات مستقلی‌اند. در این مقاله، با بهره‌گیری از روش تحلیل و توصیف تلاش شده است نحوة پیدایش این اقلیت کوچک دینی به‌گونه‌ای کنشگر به‌منزلة پرسش اصلی مورد بررسی قرار گیرد. تلاش برای اثبات آنکه این جامعة کوچک شیعی از بدو تأسیس تا کنون با موفقیت‌های زیادی همراه بوده است نیز فرضیة اصلی را تشکیل می‌دهد. چهارچوب تحقیق بر این مؤلفه استوار شده است که شیعیان خوجة اثنی‌عشری در برخی امور می‌توانند به‌مثابه الگو، سرمشق دیگر جوامع شیعی قرار گیرند. پرداختن به همة عوامل اصلی و فرعی نقش‌آفرین در موفقیت این جامعة کوچک شیعی در کشور‌های هدف نیز جنبة نوآوری این مقاله شمرده می‌شود.

کلام و فرق/فرق/امامیه/خوجه ها
مقاله
59579dd38b86b.jpg

مراسم سوگواری دهه محرم در دارالسلام

امیربهرام عرب احمدی

"مراسم سوگواری‌ دهه محرم در دار السلام برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم به ویژه روز اول تا پایان روز عاشورا از اهمیت‌ بسیار زیادی برای شیعیان خوجه اثنی عشری شرق آفریقا برخوردادر است و در واقع‌ یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی آن‌ها به شمار می‌رود. یکی از جالب‌ترین مراسم عزاداری دهه محرم در بین شیعیان خوجه اثنی عشری ساکن شرق آفریقا برپایی مراسم سوگواری در مسجد مرکزی شیعیان در دار السلام است که با نظم و ترتیب خاصی برگزار می‌شود. عزاداری ماه محرم شیعیان خوجه اثنی عشری حتی‌ مورد توجه و احترام سایر ادیان نیز می‌باشد و علاوه‌بر زنان‌ هندو دار السلام که به شبیه حضرت امام حسین(ع)تبرک‌ می‌جویند مسیحیان ساکن بخش قدیمی شهر مومباسا کنیا نیز(که معمولا مراسم عاشورا در این قسمت انجام می‌گیرد) معتقدند ضمن رعایت احترام این عزاداران نباید مانع اعمال‌ مذهبی آنها شد."

فرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری
مقاله