منابع مشابه بیشتر ...

5e1f53fa89e30.JPG

نگرشی در اخبار تحلیل نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه

علی مظهر قراملکی, حمیده عبداللهی علی بیک, سیدمحمدرضا امام, عابدین مومنی

اصل تحلیل خمس اجمالا مسلم است. حکم تحلیل خمس، از جانب اکثر ائمه (ع) صادر شده است. متعلق تحلیل همه ی ائمه (ع)، اعم از متقدم و متاخر یکی بوده است. تحلیل یک امام به عصر خودش اختصاص ندارد.علاوه بر این تحلیل مختص عصر حضور یا غیبت نیست. حکم تحلیل خمس تنها متعلق به کسی نیست که رساندن حق ائمه (ع) برایش امکان ندارد بلکه همه ی مکلفان را شامل می شود. با تحلیل، خمس ساقط می شود نه این که به ذمه تعلق گیرد. تحلیل شامل فوایدی نمی شود که در ملک شیعه به دست می آید بلکه شامل فوایدی است که هنگام ملکیت غیر، خمس به آن تعلق گرفته و با بخشش، بیع و ... به شیعه منتقل شده است. بنابراین علت تحلیل، ورود اموال متعلق خمس به ملک شیعه است و غایت آن، پاکی ولادت، خوردنی، آشامیدنی و ... شیعه است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

56cf1bf0594dc.jpg

گزارشی از فعالیت های اسماعیلیه پس از طالبان در افغانستان

جمال الدین موسوی

نوشتار حاضر گزارشی از فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی اسماعیلیه در افغانستان پس از طالبان است. آنچه در ادامه می آید بنا به تحقیقی میدانی و گفتگو و مصاحبه هایی است که با اسماعیلیان افغانستان انجام شده است.

جغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان کلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات
مقاله