منابع مشابه بیشتر ...

6252cd5ce600e.JPG

شیعه شناسی در روزگار صفوی مروری بر یک اربعین حدیث باارزش

رسول جعفریان

کتاب بستان الناظرین فی معرفه ائمه الهادین اثر محمد یوسف بیکا که در سال 1119 - 1120 نوشته شده، شرح چهل حدیثی است که نویسنده ضمن آن سعی کرده است به مسائل مختلفی که به تشیع و اعتقادات صحیح او مربوط می شود، بپردازد. در واقع، می توان آن را اثری در معرفی شیعه و ویژگی های آن دانست. نویسنده در نوشتار پیش رو، با ارائه گزارشی از کتاب، محتوای آن را در بوته بررسی قرار داده است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

56cf1bf0594dc.jpg

گزارشی از فعالیت های اسماعیلیه پس از طالبان در افغانستان

جمال الدین موسوی

نوشتار حاضر گزارشی از فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی اسماعیلیه در افغانستان پس از طالبان است. آنچه در ادامه می آید بنا به تحقیقی میدانی و گفتگو و مصاحبه هایی است که با اسماعیلیان افغانستان انجام شده است.

جغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان کلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات
مقاله