10203
نویسنده
320
موضوع
8944
منبع

عنوانگونه شناسی انتقادی دیدگاه ها درباره تاریخ و چگونگی پیدایش تشیع

نویسندهمحسن الویری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

گونه شناسی رویکردهای آموزه ی مهدویت در چارچوب ظرفیت تمدنی
محسن الویری محمدرضا برزویی
PDF

عنوانگونه شناسی رویکردهای آموزه ی مهدویت در چارچوب ظرفیت تمدنی

نویسندهمحسن الویری, محمدرضا برزویی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرآینده روشن

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

گونه شناسی گفتارهای قرآنی امام موسی کاظم علیه السلام
بی بی رضی بهابادی معصومه علی بخشی
PDF

عنوانگونه شناسی گفتارهای قرآنی امام موسی کاظم علیه السلام

نویسندهبی بی رضی بهابادی, معصومه علی بخشی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام موسی کاظم(ع)

مکان چاپکاشان

ناشردانشگاه کاشان

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگونه شناسی انتقادی ديدگاه ها درباره تاريخ و چگونگی پيدايش تشيع

نویسندهمحسن الویری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی