10203
نویسنده
320
موضوع
8944
منبع

عنوانتاریخ الفرقة الزیدیة بین القرنین الثانی و الثالث للهجرة

نویسندهفضیلة عبدالامیر الشامی

موضوعکلام و فرق/فرق/زیدیه/کلیات

مکان چاپنجف اشرف

ناشرمطبعة الآداب

تاریخ چاپ1394 هجری قمری

زبانعربی

عنواناعیان ائمه علیهم السلام؛ جستاری در راه های اثبات امامت اشخاص ائمه علیهم السلام در روایات شیعه

نویسندهنعیمه پورمحمدی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

فرقه های شیعی در نیمه نخست قرن سوم هجری
حسن حسین زاده شانه چی علمدار حسین شاه
PDF

عنوانفرقه های شیعی در نیمه نخست قرن سوم هجری

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی, علمدار حسین شاه

موضوعکلام و فرق/فرق/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمدرسه امام خمینی(ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانUne absence remplie de pre´sences. Herme´neutiques de l'occultation chez les Shaykhiyya - Aspects de l'imamologie duode´cimaine VII

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپLondon

ناشرSchool of Oriental and African Studies

تاریخ چاپ2001 میلادی

زبانانگلیسی

عنواناختلاف هاي شيخيه كرمان با ديگر فرقه هاي شيخيه و انشعابات آن پس از درگذشت موسس اين فرقه حاج محمد كريم خان كرماني در دوره قاجار

نویسندهمحمد خداوردی تاج آبادی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر