10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
تحلیل کنش‌های متظاهرانه مأمون در مواجهه با امام رضا(ع)
کریم خان محمدی محمدرضا انواری
PDF

عنوانتحلیل کنش‌های متظاهرانه مأمون در مواجهه با امام رضا(ع)

نویسندهکریم خان محمدی, محمدرضا انواری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمبادیء الدستوریة عند الشیعة من خلال أقوال الإمام علی الرضا (ع)

نویسندهحسین محمود مکی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپبیروت

ناشرفوائد زید الزین

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالحیاه السیاسیه الشیعیه: مطالعه فی تجربه الامام الرضا (ع)

نویسندهنبیل علی صالح

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانابعاد ازدواج امام محمد بن علی الجواد (ع) با ام فضل و مسائل آن

نویسندهمریم سعیدیان جزی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاملی در سیره سیاسی امام جواد (ع)

نویسندهام البنین چابکی, فروغ الصباح شجاع نوری, عشرت صادقی, فاطمه خادمی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

سیر تطور تاریخی مناظره های امام جواد (ع)
محمدرضا بارانی فاطمه معتمد لنگرودی
PDF

عنوانسیر تطور تاریخی مناظره های امام جواد (ع)

نویسندهمحمدرضا بارانی, فاطمه معتمد لنگرودی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعیون اخبار الرضا علیه السلام (جلد 2)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مصححمهدی لاجوردی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع) , حدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپتهران

ناشرجهان

تاریخ چاپ1378 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانعیون اخبار الرضا علیه السلام (جلد 1)

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مصححمهدی لاجوردی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع) , حدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپتهران

ناشرجهان

تاریخ چاپ1378 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانمجلس امام رضا علیه السلام: مناظره ای دینی در بارگاه خلیفه مامون

نویسندهدیوید واسواشتاین

مترجممینا اسکویی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی نبا مبین

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزندگانی حضرت رضا (ع): نظر محققین درباره شهادت حضرت رضا (ع)

نویسندهزین العابدین سبزواری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپمشهد

ناشرآستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر