10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
4017
1380
PDF PDF
1618
1017
PDF PDF
نگاه اهل حدیثی ابن سعد به تاریخ صدر اسلام (بررسی موردی شرح حال امام علی (ع) در کتاب الطبقات الکبری)
محمدعلی کاظم بیگی مصطفی گوهری
PDF

عنواننگاه اهل حدیثی ابن سعد به تاریخ صدر اسلام (بررسی موردی شرح حال امام علی (ع) در کتاب الطبقات الکبری)

نویسندهمحمدعلی کاظم بیگی, مصطفی گوهری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی منابع تاریخ تشکیلات اداری و مالی در دولت فاطمیان

نویسندهنگار ذیلابی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفاطمیان از منظر مورخان شرق جهان اسلام با تأکید بر عراق از قرن چهارم تا هفتم هجری قمری

نویسندهزهرا روح الهی امیری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

تاریخ نگاری ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه
حسین مفتخری فاطمه سرخیل
PDF

عنوانتاریخ نگاری ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه

نویسندهحسین مفتخری, فاطمه سرخیل

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع) , کتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتأثیر حاکمیت صفویه بر کتاب های سیره و مناقب دوازده امام

نویسندهغلامحسن حسین زاده شانه چی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/سیره نگاری

ناشردانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (3)

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری , کتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (1)

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری , کتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی نظر و دیدگاه دو مورخ بزرگ دوره ایلخانان درباره اسماعیلیان

نویسندهاللهیار خلعتبری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه , کلام و فرق/فرق/اسماعیلیه

مکان چاپتهران/شهر ری

ناشردانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیخ مفید و تاریخ نگاری او در کتاب الارشاد با توجه به برخی مبانی کلامی و اصولی او

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (2)

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع) , کتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ اسلام: شیعیان، پیشگام در نگارش تاریخ

نویسندهمحمدعلی چنارانی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها , کتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر