10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
2112
1510
PDF PDF
486
1
بررسی و نقد دیدگاه محمد عابد الجابری درباره تشیع
محمود جنیدی جعفری سیدسعید جلالی
PDF

عنوانبررسی و نقد دیدگاه محمد عابد الجابری درباره تشیع

نویسندهمحمود جنیدی جعفری, سیدسعید جلالی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

درآمدی بر موانع جغرافیایی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی (۲۹۷-۳۶۲ق)
علی بیات احمد بادکوبه هزاوه زینب فضلی
PDF

عنواندرآمدی بر موانع جغرافیایی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی (۲۹۷-۳۶۲ق)

نویسندهعلی بیات, احمد بادکوبه هزاوه, زینب فضلی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوزير مغربی و روش شناسي المصابيح في تفسير القرآن

اشرافمجید معارف, منصور پهلوان

نویسندهمرتضی کریمی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراجعات کتب: القوی السنیه فی المغرب من قیام الدوله الفاطمیه الی قیام الدوله الزیدیه

نویسندهعدنان حمود

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپبیروت

ناشرمنشورات الاجتهاد

تاریخ چاپ1415 هجری قمری

زبانعربی

عنوانتاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب (القسم الخاص من کتاب عیون الاخبار)

نویسندهادریس عمادالدین

مصححمحمد الیعلاوی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپبیروت

ناشردار الغرب الاسلامی

تاریخ چاپ1985 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواننگاهی به جایگاه تشیع در مغرب و آینده شیعیان؛ تشیع مغربی

نویسندهعصام الحسنی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانماکله سالانه یهود: بررسی روایتی تفسیری در منابع کهن شیعه و سنی

نویسندهمرتضی کریمی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقایسه و تحلیل سیاست های مذهبی فاطمیان در مغرب و مصر تا پایان الظاهر (297 - 427 ه. ق)

نویسندهمحمد علی چلونگر

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی مهدویت در دولت برغواطه بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لکلوئو و موف
فاطمه جان احمدی زینب علیزاده جورکویه عبدالحسین کلانتری
PDF

عنوانبررسی مهدویت در دولت برغواطه بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لکلوئو و موف

نویسندهفاطمه جان احمدی, زینب علیزاده جورکویه, عبدالحسین کلانتری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر