39
نویسنده
1
موضوع
34
منبع
1948
1179
PDF PDF

عنوانالفلسفة التربویة للإمام علی بن الحسین (علیه‌السلام )

نویسندهباسم قاسم جواد الغبان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپبغداد

ناشراستاذ دکتوراه عبد الله صبارعبود العجیلی

تاریخ چاپ2010 میلادی

زبانعربی

تحلیل گفتمان سروده فرزدق برای امام سجاد علیه السلام
مریم شعبانزاده محبوبه ایمانی
PDF

عنوانتحلیل گفتمان سروده فرزدق برای امام سجاد علیه السلام

نویسندهمریم شعبانزاده, محبوبه ایمانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفکر: المبادی الدستوریه عند الشیعه (من خلال اقوال الامام علی بن الحسین (ع))

نویسندهحسین محمود مکی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپبیروت

ناشرفوائد زید الزین

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانعربی

تصویر سیره علمی امام زین العابدین(ع) بر پایه منابع اهل سنت
مسعود مرادی کوروش صالحی
PDF

عنوانتصویر سیره علمی امام زین العابدین(ع) بر پایه منابع اهل سنت

نویسندهمسعود مرادی, کوروش صالحی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

ترجمه: امام علی اصغر زین العابدین (علیه السلام)
عباس احمدوند دوایت.م دونالدسن
PDF

عنوانترجمه: امام علی اصغر زین العابدین (علیه السلام)

نویسندهعباس احمدوند, دوایت.م دونالدسن

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب شناسی امام سجاد (ع)، صحیفه سجادیه و رساله حقوق

نویسندهسلمان حبیبی, مختار شمس الدینی مطلق

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپتهران

ناشرمجمع جهانی اهل بیت(ع)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانالامام زین العابدین علی بن الحسین (ع) صفحه من دوره الثقافی و جهاده السیاسی

نویسندهمحمدهادی یوسفی غروی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشرالمجمع العالمی الاهل البیت (ع)

تاریخ چاپ هجری قمری

زبانعربی

عنواندیدگاه مستشرقان در زمینه جایگاه مادر امام سجاد (ع) در نزد شیعیان

نویسندهناهید طیبی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانملامح من الحیاه الاسریه علاقه الاباء و الابناء - دراسه فی ضوء صحیفه السجادیه للامام زین العابدین (ع)

نویسندهشکری ناصر عبدالحسن

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپدمشق

ناشرجامعه دمشق

تاریخ چاپ2009 میلادی

زبانعربی

عنوانمسئله برائت در عصر امام سجاد علیه السلام از اندیشه تا جریان

نویسندهعبدالمجید اعتصامی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

رازگشایی ناهمراهی امام سجاد علیه السلام با مردم مدینه در واقعه حره
علیرضا واسعی طاهره سادات صالح شریعتی
PDF

عنوانرازگشایی ناهمراهی امام سجاد علیه السلام با مردم مدینه در واقعه حره

نویسندهعلیرضا واسعی, طاهره سادات صالح شریعتی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیره تربیتی امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق

نویسندهرضا هاشمی شاه قبادی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر