1509
نویسنده
45
موضوع
1324
منبع
این بخش که خود شامل دو موضوع است، به مباحث کلامی شیعی و فرق شیعی می پردازد. در بخش کلام و اعتقادات شیعه که بر اساس پنج محور اعتقادی شیعه تقسیم شده است، متون اعتقادی اصلی و قدیمی  شیعه و مقالات و مکتوبات جدید جای گرفته است. همچنین در این بخش قسمتی با عنوان مناظرات در نظر گرفته شده که مباحث اختلافی بین شیعه و دیگر تفکرات و شبهات و مباحث مربوط به گفتگوی کلامی بین علما و دیگران بیان شده است و همین طور در قسمت کلیات، کتب های کلی درباره اعتقادات جای گرفته است.  اگر چه شیعه امروزه تنها به گروه امامیه اثنا عشریه اطلاق می شود ولی بر اساس تعاریف شیعه در طول تاریخ گروه هایی شکل گرفته اند که  در مراجل مختلف از این فرقه جدا شده و گروه های مختلفی را تشکیل داده اند. برخی از این فرقه ها از بین رفته و برخی هنوز باقی هستند. در این بخش مهم ترین این فرقه ها دسته بندی شده و مباحث و آثار مربوط به آنان حمع آوری شده است. این قسمت، هم شامل آثاری است که خود این فرقه ها تالیف کرده اند و هم منابعی که دیگران در تایید یا رد آنان نوشته ند. همین طور هم آثار تاریخی و اصلی و همین طور جدید و پژوهشی را در بر می گیرد. 

عنواننظریات متقدمی علما الامامیه فی کتب حدیث ائمتهم المدونه بطرق اهل السنه

نویسندهمحمد کاظم رحمتی

مترجمنظیره غلاب

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/واقفه

تاریخ چاپ1428 هجری قمری

زبانعربی

عنواننقدی بر کتاب «نگاهی به تاریخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه»

نویسندهغلامحسن محرمی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمناسبات امامیه و زیدیه (از آغاز غیبت صغری تا افول آل بویه)

نویسندهسیداکبر موسوی تنیانی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرانجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرجال الکشی و نظریه تطور الامامه (الشیعه بین الغلاه و المقصره)

نویسندهمحمدباقر ملکیان

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپکربلا

ناشرالعتبه العباسیه المقدسه

تاریخ چاپ1439 هجری قمری

زبانعربی

عنواندلایل غلبه گفتمان شیخیه در ابتدای دوره قاجاریه و چرایی تلاقی تفکر آن با فرقه بابیه

نویسندهفریبا سعادتی فر

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

القسم التاسع: الشیعه و الاخرون ( الشیعه ، السنه و الهندوس العلاقات الطائفیه فی اود )
PDF

عنوانالقسم التاسع: الشیعه و الاخرون ( الشیعه ، السنه و الهندوس العلاقات الطائفیه فی اود )

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/مناظرات

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1415 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالاسلام بین السنه و الشیعه (الاستاذین هاشم المدنی و محمد علی الزعبی )

نویسندهعبدالقادر المغربی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/مناظرات

مکان چاپسوریه

ناشرالمجمع اللغه العربیه بدمشق

تاریخ چاپ1371 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر