580
نویسنده
27
موضوع
455
منبع
تفکر و اعتقدادات شیعی همان طور که در آثار مکتوب جهان اسلام نقش به سزایی ایفا کرد در هنر، فرهنگ، ادبیات و آداب و رسوم نیز تجلی یافت. این تجلی هنر شیعی را می توان در سه بخش: ادبیات، هنر و معماری و همچنین آداب و رسوم و فرهنگ شیعی تقسیم کرد. در هر یک از این بخش ها تقسیم بندی هایی انجام گرفته تا هر موضوع اختصاصی در محدوده خود جای گیرد. به این ترتیب شعر شیعی که از مهم ترین پایگاه های تجلی اندیشه شیعی است در یک بخش با تفکیک زیر مجموعه های ادبیات و شعر عاشورایی و غدیریه ها،شعرای شیعی و دیگر موارد مطرح شده است. در بخش مربوط به هنر و معماری، کتاب های مربوط به کتیبه ها، نقاشی ها، بناها، مسکوکات و دیگر آثاری که به صورت تمدنی تجلی پیدا کرده مطرح شده است. مراسمات، آیین ها، سوگواری ها، مباحث اجتماعی، زنان و خانواده مباحثی است که در بخش سوم و به تفکیک شاخه بندی شده است. هر محقق می تواند با مراجعه به ریز موضوع مورد نظر خود، به آن شاخه مراجعه کرده و کتاب ها و مقالات قدیمی و جدید را در آن موضوع بررسی کند. 
48
0

عنوانآیکونوگرافیک جلوه های بصری توسل به امام رضا (ع) در نگارگری

نویسندهمرضیه علی پور

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نگاهی به همایش «هنر و تمدن شیعی» آیا به حقیقت هنر شیعی رجوع می کنیم؟
PDF

عنواننگاهی به همایش «هنر و تمدن شیعی» آیا به حقیقت هنر شیعی رجوع می کنیم؟

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

تداعی معانی و انتقال مفاهیم شیعی در معماری آیینی (مطالعه ی موردی سقانفارهای آمل)
میثم علیئی محمدحسن ذال
PDF

عنوانتداعی معانی و انتقال مفاهیم شیعی در معماری آیینی (مطالعه ی موردی سقانفارهای آمل)

نویسندهمیثم علیئی, محمدحسن ذال

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی کاربرد متون مذهبی در هنر شیعی مازندران (با تمرکز بر آثار شهرستان ساری)
علی اصغر کلانتر حبیب الله اللهی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی کاربرد متون مذهبی در هنر شیعی مازندران (با تمرکز بر آثار شهرستان ساری)

نویسندهعلی اصغر کلانتر, حبیب الله اللهی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه شاهد

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نظریه بینامتنیت به مثابه رهیافت پژوهشی در مطالعات تاریخ اجتماعی مطالعه موردی نقش و جایگاه علی بن ابی طالب(ع) در متون معماری (کتیبه ها) و فتوت نامه های سده های هفتم تا دهم ﻫ.
مهدی فرهانی منفرد نسیم خلیلی
PDF

عنواننظریه بینامتنیت به مثابه رهیافت پژوهشی در مطالعات تاریخ اجتماعی مطالعه موردی نقش و جایگاه علی بن ابی طالب(ع) در متون معماری (کتیبه ها) و فتوت نامه های سده های هفتم تا دهم ﻫ.

نویسندهمهدی فرهانی منفرد, نسیم خلیلی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کتیبه ها

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد و معرفی معرفی مجموعه مقالات «امامزادگان تجلی گاه هنر قدسی»

نویسندهامیرحسین کامرانی راد

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی بقعه ی متبرکه امامزاده شاهرضا علیه السلام در شهرستان شهرضا

نویسندهمهدی ورپشتی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی بقعه ی متبرکه امامزاده شاهرضا علیه السلام در شهرستان شهرضا

نویسندهمهدی ورپشتی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیل جنبه های نمادین شیعی در تزیینات مسجد جامع یزد
هاشم حسینی حسین فراشیانی
PDF

عنوانتحلیل جنبه های نمادین شیعی در تزیینات مسجد جامع یزد

نویسندههاشم حسینی, حسین فراشیانی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه شاهد

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبقعه متبرکه امامزاده جعفر - علیه السلام - پیشوا و موقوفات آن

نویسندهمهدی بختیاری

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبقعه متبرک قیدار نبی علیه السلام در شهرستان خدابنده قیدار

نویسندهمهدی بختیاری

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبقاع متبرکه نگرشی به منظر معماری امامزاده یحیی علیه السلام (همدان)

نویسندهزهرا پورشعبانیان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانظرفیت های فرهنگ سیاسی تشیع در آفرینش تمدن نوین اسلامی

نویسندههادی شجاعی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمشاغل و مناصب شیعیان در قرن های سوم تا ششم هجری قمری

نویسندهحدیث جهانگیریان

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ اجتماعی شیعیان ایران و عراق در نیمه دوم قرن هشتم هجری

نویسندهمحمد انورفیاضی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر